Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
22-03-2019 09:30 – 11:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.