Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
08-11-2018 09:00 – 10:30

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.