Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
08-11-2018 10:30 – 12:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.