Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Zobacz kalen­darz

Ogłoszenie wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki