Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

View Calendar
04-04-2019 11:00 – 13:00

Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uroczyste podsu­mo­wanie wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki. Wręczenie nagród połączone z koncertem muzyki Stani­sława Moniuszki.