Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendlerowa

Zobacz kalendarz
08-10-2018 15:00 – 16:30

Zajęcia dla dzieci i młodzieży o działaczce społecznej i charytatywnej, zaangażowanej w niesienie pomocy Żydom.