Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendlerowa

View Calendar
08-10-2018 15:00 – 16:30

Zajęcia dla dzieci i młodzieży o dzia­łaczce społecznej i chary­ta­tywnej, zaan­ga­żo­wanej w niesienie pomocy Żydom.