Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendlerowa

Zobacz kalen­darz
12-02-2019 12:00 – 13:30

Zajęcia dla młodzieży.