Spotkanie nauczy­cieli jęz. niemieckiego

View Calendar
22-02-2019 16:45 – 18:45

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego koor­dy­no­wanej przez p. Kata­rzynę Karską-Rasmus, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.