Spotkanie nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego

Zobacz kalen­darz
22-02-2019 16:45 – 18:45

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego koordy­no­wanej przez p. Katarzynę Karską-Rasmus, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.