Sekrety Bydgoszczy

Zobacz kalen­darz
04-12-2018 11:00 – 12:30

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych przy­bli­ża­jące najcie­kawsze wyda­rzenia z historii Bydgoszczy.