Sekrety Bydgoszczy

View Calendar
25-02-2019 11:15 – 12:45

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych przy­bli­ża­jące najcie­kawsze wyda­rzenia z historii Bydgoszczy.