Sekrety Bydgoszczy

Zobacz kalen­darz
25-02-2019 11:15 – 12:45

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych przybli­ża­jące najcie­kawsze wydarzenia z historii Bydgoszczy.