Sekrety Bydgoszczy

Zobacz kalen­darz
06-05-2019 10:00 – 11:30

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych przy­bli­ża­jące najcie­kawsze wyda­rzenia z historii Bydgoszczy.