Programowanie z Ozobotem

Zobacz kalendarz

Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podstawowej. Cele zajęć:

 • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
 • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
 • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 30-05-2023 09:00 – 30-05-2023 10:00

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia. Uczestnicy muszą ze sobą współpracować i wykorzystać swoje zdolności analityczne. Tutaj liczy się spostrzegawczość, kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do otwarcia sejfu. Wystarczy znaleźć kod…

 • 30-05-2023 09:00 – 30-05-2023 10:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 30-05-2023 10:00 – 30-05-2023 11:00

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia. Uczestnicy muszą ze sobą współpracować i wykorzystać swoje zdolności analityczne. Tutaj liczy się spostrzegawczość, kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do otwarcia sejfu. Wystarczy znaleźć kod…

 • 30-05-2023 10:00 – 30-05-2023 11:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 30-05-2023 11:00 – 30-05-2023 12:00

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia. Uczestnicy muszą ze sobą współpracować i wykorzystać swoje zdolności analityczne. Tutaj liczy się spostrzegawczość, kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do otwarcia sejfu. Wystarczy znaleźć kod…

 • 30-05-2023 11:00 – 30-05-2023 12:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 30-05-2023 12:00 – 30-05-2023 13:00

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia. Uczestnicy muszą ze sobą współpracować i wykorzystać swoje zdolności analityczne. Tutaj liczy się spostrzegawczość, kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do otwarcia sejfu. Wystarczy znaleźć kod…

 • 30-05-2023 12:00 – 30-05-2023 13:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.