Programowanie z Ozobotem

Zobacz kalendarz

Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podstawowej. Cele zajęć:

 • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
 • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
 • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 20-10-2021 09:00 – 20-10-2021 10:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 22-10-2021 09:00 – 22-10-2021 10:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 22-10-2021 10:00 – 22-10-2021 11:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 25-10-2021 09:00 – 25-10-2021 10:30

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 28-10-2021 11:30 – 28-10-2021 12:30

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 19-11-2021 09:00 – 19-11-2021 10:30

  Cele zajęć dla najmłodszych uczniów:

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.