Poznajmy się!

Zobacz kalendarz

Zajęcia „Poznajmy się” przeznaczone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podstawowych organizowane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Celem zajęć jest:

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo;
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.