Poznajmy się!

Zobacz kalendarz

Zajęcia „Poznajmy się” przeznaczone dla uczniów klas 1 – 5 szkół podstawowych. Celem zajęć jest:

 • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo;
 • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
 • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 20-10-2021 09:00 – 20-10-2021 10:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 22-10-2021 09:00 – 22-10-2021 10:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 22-10-2021 10:00 – 22-10-2021 11:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 25-10-2021 09:00 – 25-10-2021 10:30

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 28-10-2021 11:30 – 28-10-2021 12:30

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 19-11-2021 09:00 – 19-11-2021 10:30

  Cele zajęć dla najmłodszych uczniów:

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.