Pozna­jemy biblio­tekę i zawód bibliotekarza

View Calendar

Po co wymy­ślono biblio­teki? Co się w nich dzieje? Jak wypo­ży­czyć bajki? Gdzie nocują książki?- odpo­wiedzi na te i podobne pytania usłyszą najmłodsi uczniowie w trakcie odwie­dzin w PBW.