Półko­lonie w Muzeum Oświaty

View Calendar
03-07-2017 10:00 – 11:00

Zajęcia muze­alne z uczest­ni­kami półko­lonii: jak wyglą­dała dawna oświata, podręcz­niki, zwyczaje szkolne. Warsz­taty kali­grafii – pisanie piórem ze stalówką i atra­mentem. Ryso­wanie, lepienie plaste­li­no­wych figurek.