Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać

Zobacz kalen­darz
23-10-2019 11:00 – 11:45

Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać

Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.