Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać

Zobacz kalendarz

Zajęcia edu­ka­cyjne dla młodzieży w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”.

Related upcoming events

  • 14-03-2021 23:59 – 14-03-2021 23:59

    Ostateczny termin przesyłania odpowiedzi w formularzu internetowym dla uczestników ponadregionalnego konkursu wiedzy o twórczości i życiu Stanisława Lema.