Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać

Zobacz kalendarz

Zajęcia edu­ka­cyjne dla młodzieży w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 10-11-2022 08:00 – 10-11-2022 09:30

  Cele zajęć dla najmłodszych uczniów:

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.