Otwarcie wystawy „Dywi­zjon 303 w foto­grafii“

Zobacz kalen­darz
12-11-2018 10:00 – 11:00

Wystawa jest poświę­cona legen­dar­nemu Dywi­zjo­nowi 303, który bronił nieba nad Wielką Brytanią w czasie II wojny świa­towej. Polscy piloci zostali uwiecz­nieni na zdję­ciach w trakcie swoich codzien­nych zajęć, a także ważnych wyda­rzeń w życiu dywi­zjonu np. pogrzebu kolegi.