O Marianie Rejew­skim

Zobacz kalen­darz
13-03-2019 09:00 – 09:45

Pogadanka, zwiedzanie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzboga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.