O Marianie Rejew­skim

Zobacz kalen­darz
19-04-2018 09:30 – 10:15

O Marianie Rejew­skim

Pogadanka, zwiedzanie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzboga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.