O Marianie Rejewskim

View Calendar
14-03-2018 14:00 – 15:00

Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży ze Szkoły nr 33 w Bydgoszczy, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgoszczaninie.