Noc Muzeów

Zobacz kalen­darz
20-05-2017 17:00 – 21-05-2017 01:00
Marii Skło­dow­skiej Curie 4, Bydgoszcz, Polska
Address: Marii Skło­dow­skiej Curie 4, Bydgoszcz, Polska

Udostęp­nianie ekspo­zycji stałych: Szkoła sprzed lat, Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945, Szkice z dziejów oświaty, Tradycje związ­kowe pracow­ników oświaty, Marian Rejewski — bydgosz­czanin, mate­matyk, kryptolog.