Niewol­nicy w Raju

Zobacz kalen­darz
27-10-2017 08:30 – 10:00

Spotkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz dla młodzieży w ramach „żywych lekcji histo­rii mówionej”.