Niewol­nicy w Raju

Zobacz kalen­darz
08-11-2017 10:30 – 12:00

Spotkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz dla młodzieży w ramach „żywych lekcji histo­rii mówionej”.