Nauczanie języka niemiec­kiego – spotkanie szkole­niowe

Zobacz kalen­darz

Spotkanie dla członków i sympa­tyków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego połączone ze szkole­niem:

  • Kompe­tencje kluczowe w nauce języka niemiec­kiego (Regina Strze­meska);
  • Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole średniej – jak wybrać go właściwie (Paweł Zbytniewski).