Nauczanie jęz. niemieckiego

View Calendar
08-11-2017 16:30 – 18:30

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.