Programy i narzę­dzia inter­ne­towe w pracy nauczy­ciela. Cz. II

View Calendar

Warsz­taty dla nauczy­cieli. Tworzenie mate­riałów promo­cyj­nych w programie Micro­soft Publi­sher. Tworzenie foto­gra­ficz­nych opowieści w serwi­sach animoto i photostory.