Moniuszko wczoraj i dziś

Zobacz kalen­darz
Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów orga­ni­zo­wane z okazji 200. rocz­nicy urodzin wybit­nego kompozytora.