Moniuszko i jego muzyka

View Calendar
24-10-2019 11:00 – 12:30

Spotkanie dla niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych poświę­cone słyn­nemu kompo­zy­to­rowi. Głośne czytanie frag­mentów książek o Moniuszce.