Moja pierwsza wizyta w bibliotece

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne dla przed­szko­laków. Po co wymy­ślono biblio­teki? Co się w nich dzieje? Jak wypo­ży­czyć bajki? Gdzie nocują książki?