Mój Plastuś – dawna szkoła

Zobacz kalendarz
09-06-2017 09:30 – 10:30

Warsztaty dla dzieci. Zajęcia z kaligrafii przy użyciu pióra ze stalówką i atramentu. Lepienie figurek z plasteliny.