Mój Plastuś – dawna szkoła

Zobacz kalendarz
13-06-2017 10:00 – 10:45

Warsztaty dla dzieci. Zajęcia z kaligrafii przy użyciu pióra ze stalówką i atramentu. Lepienie figurek z plasteliny.