Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryptolog

View Calendar
16-10-2019 09:00 – 10:30

Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.