Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryptolog

View Calendar
25-03-2019 09:30 – 25-05-2019 11:00

Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.