Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog

Zobacz kalen­darz
25-03-2019 09:30 – 25-05-2019 11:00

Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o dokona­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich krypto­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przyczy­nili się do skrócenia II wojny światowej.