Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog

Zobacz kalen­darz
05-06-2019 13:15 – 14:45

Zajęcia o dokona­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich krypto­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przyczy­nili się do skrócenia II wojny światowej.