Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog

View Calendar
06-10-2021 10:00 – 11:00

Wykład płk. Jerzego Lelwica o dokonaniach Mariana Rejewskiego i grupy polskich kryptologów, którzy złamali szyfr Enigmy i przyczynili się do skrócenia II wojny światowej.

Related upcoming events

 • 09-12-2021 10:00 – 09-12-2021 11:30

  Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i kl. 1 – 3.

 • 09-12-2021 11:30 – 09-12-2021 13:15

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podstawowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych.
 • 10-12-2021 10:00 – 10-12-2021 11:15

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podstawowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych.