Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog

Zobacz kalen­darz
23-10-2019 11:00 – 12:30

Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog

Wykład płk. Jerzego Lelwica o dokona­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich krypto­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przyczy­nili się do skrócenia II wojny światowej.