Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog

View Calendar
23-10-2019 11:00 – 12:30

Wykład płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny świa­towej.