Maraton głośnego czytania

Zobacz kalen­darz
14-12-2017 10:00 – 13:00

Maraton głośnego czytania: The best classic stories in easy English” (młodzież z gimna­zjum nr 37)