M. Rejewski: matematyk i kryptolog z Bydgoszczy

Zobacz kalen­darz
26-04-2019 11:30 – 12:30

M. Rejewski: matematyk i kryptolog z Bydgoszczy

Zajęcia eduka­cyjne o wkładzie intelek­tu­alnym polskich krypto­logów w sukces złamania kodu niemiec­kiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny światowej. Deszy­fro­wanie infor­macji na kompu­te­ro­wych symula­to­rach „Enigmy“.