Losy nauczy­cieli byd­go­skich

Zobacz kalen­darz
26-03-2019 14:00 – 14:45

Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej. Byd­goski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.