Losy nauczy­cieli bydgo­skich

Zobacz kalen­darz
26-03-2019 14:00 – 14:45

Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.