Losy nauczy­cieli bydgo­skich

Zobacz kalen­darz
28-03-2019 11:00 – 12:00

Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.