Legendy i przypowieści bydgoskie

Zobacz kalendarz

Spotkanie dla seniorów. Opowiadanie i czytanie legend o:
‑powstaniu nazwy miasta Bydgoszcz,
‑historii zamku bydgoskiego, 
‑pobycie Twardowskiego w Bydgoszczy
‑miejscowym diabełku Węgliszku i in.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 10-11-2022 08:00 – 10-11-2022 09:30

  Cele zajęć dla najmłodszych uczniów:

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.