Legendy i przypowieści bydgoskie

View Calendar

Spotkanie dla seniorów. Opowiadanie i czytanie legend o:
‑powstaniu nazwy miasta Bydgoszcz,
‑historii zamku bydgoskiego, 
‑pobycie Twardowskiego w Bydgoszczy
‑miejscowym diabełku Węgliszku i in.