Legendy bydgo­skie

Zobacz kalen­darz

Zajęcia dla dzieci w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym. Uczest­nicy poznają podania, legendy, baśnie i bajki o tema­tyce regio­nalnej, rysują, kolo­rują, tworzą, bawią się.