Kornel Maku­szyński

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek z cyklu „Pozna­jemy autorów lite­ra­tury dzie­cięcej“. Temat:Kornel Maku­szyński i jego najbar­dziej znany lite­racki i filmowy bohater, czyli Koziołek Matołek.