Kornel Makuszyński

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek z cyklu „Poznajemy autorów litera­tury dziecięcej“. Temat:Kornel Makuszyński i jego najbar­dziej znany literacki i filmowy bohater, czyli Koziołek Matołek.