Konkurs pięk­nego czytania

View Calendar

Konkurs dla uczniów ze szkół powiatu nakiel­skiego – promocja lite­ra­tury zaku­pionej z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytelnictwa.