Kami­shibai – teatr ilustracji – ekolo­gicznie i wielokulturowo

Zobacz kalen­darz

Seans kami­shibai, czyli „magiczna skrzynka“ i karty narra­cyjne wyko­rzy­sty­wane w trady­cyjnym teatrzyku japońskim.